!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bostadsrättsförening Berget

FAQ - Viktig information till medlemmarna

Här finner du som medlem information och svar på vanligt förekommande frågor. Föreningen tar förvaltningshjälp av SBC, för ekonomi och fastighet. Vänligen se flik Förvaltningsfrågor för kontaktuppgifter.

Nycklar

När du övertar lägenheten från föregående ägare får du tre uppsättningar av nycklar: till din egen och husets dörrar, till sjutillhållarlåset på din dörr, samt till din postbox. Dessa nycklar går att kopiera av medlemmar i brf Berget hos Kungslås AB och inga dubbletter finns hos föreningen. Tappar du dina nycklar så finns det risk att obehöriga får tag i dem och således kan ta sig in i våra gemensamma utrymmen. Nycklar till låskolv i tvättstugan, vänligen läs Tvättstugan.

 

Felanmälan

Om någonting går sönder i din egen lägenhet ansvarar du själv för att detta åtgärdas samt ansvarar för kostnader detta medför. Vad som är medlems kontra föreningens ansvar framgår av våra stadgar.

Vid risk för vattenskada eller dylikt som drabbar hela fastigheten bör du snarast anmäla skadan till felanmälan till förvaltaren SBC på:

https://www.sbc.se/Kontakta-SBC/Felanmalan1/  eller 0771-722 722 alternativt åtgärda det om möjligt.

Om felanmälan gjorts, glöm då inte att sätta upp en lapp om att det är trasigt och att du felanmält till förvaltaren. Detsamma gäller när du upptäcker att något gått sönder i allmänna utrymmen såsom tvättstuga eller trapphus.

 

Hiss

Alla medlemmar har ett ansvar i att vara försiktig med hissen. Öppna inte dörren förrän hissen stannat helt, annars slutar den fungera och det kostar onödiga pengar för föreningen att ha hissjouren på besök. Styrelsen har en nyckel till hissrummet som vi kan använda för att lösa mindre komplexa störningar. Är det ett större fel på hissen, kontakta hiss-jouren (uppgifter står i hiss), försök i den mån de går kontakta dem dagtid för att hålla nere kostnaderna för deras utryckning.

 

Andrahandsupplåtelse

Man måste ha styrelsens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Det gäller också om man lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Regler för andrahandsupplåtelse samt blankett för ansökan om samtycke till styrelsen finns under fliken Andrahandsupplåtelse.

Ansökan skall skickas in 6 veckor före tilltänkt in-flytt för godkännande. Vi tillåter inte korttidsuthyrning såsom ex Airbnb eller motsvarande. Den som hyr ut sin lägenhet utan lov riskerar att förlora den.

 

Reparationer och underhåll

Du skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att du ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna. Föreningen svarar för att huset och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållna och hålls i gott skick.

För omfattande renoveringar/ändringar i lägenheten krävs styrelsens godkännande. Information om regler för renovering/ändring i lägenhet samt blankett för begäran om tillstånd hos styrelsen finns på föreningens hemsida under fliken Renovering/ändring i lägenhet. Om bostadsrättsinnehavaren utan tillstånd gör en sådan ändring, kan bostadsrättsinnehavaren under vissa förutsättningar bli skyldig att återställa lägenheten. 

 

Balkongansvar

Boende med balkong har eget ansvar att se till att balkongen blir skottad och att den hålls så fri från snö och is som möjligt. Om man inte håller efter snö och is på balkongen finns sannolikhet att få problem med inträngande vatten i lägenheter under. Det är speciellt de indragna balkongerna som kan bli ett problem.

Vid eventuell takskottning, om nedfallande is/snö skadar balkongmöbler etc., kommer varken entreprenör eller brf. att ersätta för skada. Man får se till att plocka undan sina möbler.

 

Bostadsrättstillägg

Alla medlemmar bör ha "bostadsrättstillägg" i sin hemförsäkring, en komplettering som tecknas till hemförsäkringen.

 

Inbrott i bostad eller förråd

Inbrott sker ibland och dessvärre är vår förening inte helt skonad från dessa heller. Får du inbrott i din lägenhet eller ditt förråd, så är detta något du som privatperson anmäler till polisen samt till ditt försäkringsbolag (hemförsäkring). Självklart får du gärna infomera föreningen så att vi kan vara vaksamma. Om det i samband med inbrott uppkommer skador som rör fastigheten. ex huvudport, dörr in till förrådsrummet, soprumsdörr osv, polisanmäler föreningen detta samt kontaktar föreningens försäkringsbolag för att åtgärda fastighetens skada. 

Till respektive bostadsrätt finns det förråd, förråden ingår i den nyytjanderätt respektive medlem har till sin bostadsrätt. Således ansvarar respektive medlem för sitt förråd. Säkerställ därför att din hemförsäkring även täcker förråd.

Undvik att obehöriga rör sig i fastigheten genom att, kontrollera att porten stängs efter dig, att dina nycklar inte är på vift (ink. hantverkare) och att du INTE lämnar ut portkoden till obehöriga (ink matleveranser, hemkörning osv).

 

Tillgänglighet till lägenheten

Du måste ge styrelsen tillträde till din lägenhet vid tillsyn eller då arbeten skall utföras. Vid dessa tillfällen meddelas du i god tid via anslag på anslagstavlan eller lapp i brevlådan. Med hjälp av låsets inställning, Code 10, kan styrelsen få tillträde i lägenheten. Se bifogat dokument om Code 10.

 

Elavtal

Medlemmen måste själv kontakta Fortum för att teckna elavtal med dem samt med någon av de 300 leverantörerna, se www.elskling.se, för hushållsel. 

Frågor rörande installation, felsökningar, omdragning av el och liknande är respektive medlems egna ansvar.

 

TV & Bredband

I våra månadsavgifter ingår det TV-utbud via ComHem. Varje medlem är dock fri att använda annan leverantör.

Även om TV-kanaler ingår i avgiften är installation, felsökningar, omdragning av antenner och liknande respektive medlems egna ansvar. Problem/frågor gällande detta ställs till din TV-leverantör.

Det finns fiber i fastigheten. Medlem kan även få bredband via uttag från Comhem eller valfri leverantör. Bredbandet ingår inte i avgiften utan tecknas separat av medlemmen.

Fiberdosan sitter i de flesta lägenheterna ovanför dörren. Gör den inte det har sannolikt din förra ägare dragit om den eller tagit bort den.

Frågor rörande installation, felsökningar, omdragning av kablar/antenner och liknande är respektive medlems egna ansvar och tas med den leverantör du tecknar med.

 

Tvättstugan

Tvättid bokas på tavlorna som sitter utanför tvättstugorna, har man inte anlänt inom 30 minuter så är tvättiden förverkad och någon annan får ta över den. Utöver de två ordinarie finns en tredje jourtvättstuga, som inte bokas utan används av den som kommer först när den är ledig.

I tvättstugorna finns två maskiner samt torktumlare och torkskåp, i tvättstuga 1 även en mangel. Observera att vid användning av torkskåp eller tumlare ska fläkten aktiveras först.

Saknar du nyckel till din låskolv och/eller din låskolv, kan en ny beställas via SBC mot en kostnad.

 

Trappstädning

Trapphus och tvättstuga städas inte av medlemmarna utan en extern entreprenör.
Däremot har föreningen två städdagar per år då alla medlemmar förväntas delta och vi storstädar hela huset samt gården.

Om du hyr ut din lägenhet i andrahand övertas ditt städansvar av den som bor i din lägenhet och du måste upplysa din hyresgäst om det.

 

Oljud

Att bo i lägenhet innebär att man bor nära inpå andra människor. Detta innebär att man ofrånkomligen kan störa varandra med oljud, buller, renoveringsperioder, fester etc. Generellt bör man inte föra oväsen efter kl 22.00 under vardagar och helger. Om man vet med sig att man kommer att göra detta, sätt upp en lapp i porten eller prata med dina grannar. Har du fest, bjud gärna in eller förvarna dina grannar!

 

Lägenhetsnummer

Alla lägenheter har ett LMV-nummer. Problem vi ofta har är att boenden är folkbokförda på Tegnérgatan 55, istället för exempelvis Tegnérgatan 55A, (fastigheten bytte adress under 2002, och A, B och C lades till adressen) vilket då gör att Skatteverket inte får träff när man anger sitt lägenhetsnummer.
 
Lägenhetsnumret är fyrsiffrigt. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan. 
Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols. 
 
Observera att bostadsrättsföreningen har andra, egna nummer som används i den egna lägenhetsförteckningen. Det kan alltså finnas två parallella beteckningssystem för bostäderna. 

 

Grovsopor och annan sophantering

I huset finns kärl för hushållssopor, papper och kartong. Annat skräp hänvisas till återvinningsstationer på Rådmansgatan eller Upplandsgatan. Inget avfall får lämnas i gårdsgången eller på golvet i soprummet!

 

Gården

Vår fina trädgård, kallad Lunden, får användas fritt av alla i föreningen. Vi har trädgårdsmöbler på sommaren som man kan sitta i och det finns en ny (2018) gemensam grill. Denna får medlemmarna gärna använda men ansvarar för att den lämnas i gott skick.

Det innebär att grillgallret skall rengöras och lämnas tillbaka samt att man städar upp efter sig när man använt grillen. 

Om du har fest på gården, kom ihåg att ta hänsyn till de boende.OBS! Det finns 3 stycken lägenheter som har markterasser och där får man inte vara.

 

Cyklar

Cyklar parkeras på avsedd plats på stora innergården. Det är förbjudet att ställa cyklar i passagen utanför soprummet då detta är en utrymningsväg och enligt lag måste vara fullt framkomlig.

 

Styrelsen

Styrelsen väljs på årsstämman. Tveka inte att kontakta styrelsen om det är någonting du undrar över. Vem som ingår i styrelsen står på hemsidan. Du kan alltid kontakta styrelsen via brfberget@gmail.com 

 

Engagemang i bostadsrättsföreningen

Medlemmars engagemang i huset och föreningen är alltid välkommet. Saknar du något eller har tankar om saker som kan göras, tveka aldrig att ta kontakt med styrelsen för att sätta dina idéer i verket.

 

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion