!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bostadsrättsförening Berget

Renovering

Renovering/ändring i lägenhet

Det finns en hel del saker att tänka på vid renovering/ändring i lägenhet. Det gäller inte enbart bostadsrättsinnehavaren utan också de hantverkare som anlitas. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att hålla anlitade hantverkare informerade om gällande regler i bostadsrättsföreningen samt att dessa följs.

För omfattande renoveringar/ändringar i lägenheten krävs dessutom styrelsens godkännande. För att styrelsen skall hinna sammanträda och ta ställning till begäran, krävs att den lämnas in 6 veckor innan renoverings/ändringsarbetet beräknas påbörjas. Vissa ändringar innebär också, enligt plan- och bygglagen, att man måste göra bygganmälan till kommunen minst tre veckor innan byggstart.

Vi ber dig därför att gå igenom våra regler för renovering/ändring i lägenhet i underfliken, samt använda blanketten för Begäran om tillstånd till renovering/ändring i lägenhet om ni har för avsikt att genomföra mer omfattande renoveringar/ändringar i lägenheten.

Vänligen sänd blanketten till

 

Dokument

Förändringar i lägenheten.pdf 2017-09-12

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion